SỢI DỆT

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

Chia sẻ lên:
Sợi chập đỏ xám

Sợi chập đỏ xám

Mô tả chi tiết
http://soihuedat.com/img_products/915/soi chap do xam.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Sợi chập trắng
Sợi chập trắng
Sợi chập trắng xám
Sợi chập trắng xám
Sợi chập đỏ xám
Sợi chập đỏ xám