SỢI DỆT

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

Chia sẻ lên:
Sợi chập trắng

Sợi chập trắng

Mô tả chi tiết
http://soihuedat.com/img_products/915/soi chap trang.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Sợi chập trắng
Sợi chập trắng
Sợi chập trắng xám
Sợi chập trắng xám
Sợi chập đỏ xám
Sợi chập đỏ xám