SỢI DỆT

SẢN PHẨM DỆT SỢI

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

Sợi Cotton

Sợi cotton trắng tẩy làm găng
Sợi cotton trắng tẩy làm gă...
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton đen
Sợi Cotton đen
Sợi Cotton đỏ
Sợi Cotton đỏ