SỢI DỆT

SẢN PHẨM DỆT SỢI

SỢI BÔNG PHẾ

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

-

-

Sợi Cotton

Sợi cotton trắng tẩy làm găng
Sợi cotton trắng tẩy làm gă...
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton
Sợi Cotton đen
Sợi Cotton đen
Sợi Cotton đỏ
Sợi Cotton đỏ