SỢI DỆT

SẢN PHẨM DỆT SỢI

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

Sợi OE

Sợi trắng tẩy làm khăn
Sợi trắng tẩy làm khăn
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE
Sợi OE đen
Sợi OE đen
Sợi OE xám
Sợi OE xám
Sợi OE đen
Sợi OE đen
Sợi OE xám
Sợi OE xám
Sợi OE xám
Sợi OE xám
Sợi OE xanh dương đậm
Sợi OE xanh dương đậm
Sợi OE xanh dương nhạt
Sợi OE xanh dương nhạt
Sợi OE đỏ
Sợi OE đỏ
Sợi OE đen
Sợi OE đen
Sợi OE trắng
Sợi OE trắng
Sợi OE xám
Sợi OE xám
Sợi OE vàng
Sợi OE vàng