SỢI DỆT

SẢN PHẨM DỆT SỢI

thông tin liên hệ
MS. HƯƠNG
Giám Đốc - 0918557982

Sợi Chập

Sợi chập trắng
Sợi chập trắng
Sợi chập trắng xám
Sợi chập trắng xám
Sợi chập đỏ xám
Sợi chập đỏ xám